Улично, парково и фасадно осветление

          Докато в съвсем близкото минало единственото предназначение на уличното осветление, бе просто да съществува за да не е тъмно на преминаващите хора и превозни средства, днес то се превърна в една сложна система с множество изисквания. Ето защо ние предлагаме за вашето улично, тротоарно, парково, градинско и трафик осветление завършени системи. Те се подчиняват на следните изисквания:

          Икономичност, икономични са самите осветителни тела – LED, икономична е и софтуерната система организираща нивото на осветеност спрямо потока от движещи се хора и автомобили, също така нивото на осветеност спрямо интензивността на дневната светлина, също така и нивото на осветеност според важността на една спрямо друга отсечка за осветление. Вече предлагаме и голямо многообразие на самозахранващи се външни лампи. Получавайки и съхранявайки енергия от външните източници(слънце и вятър), тези лампи не само са максимално икономични, но могат да осветяват и недостъпни и трудно достъпни за електрическа доставка места.

       Постоянство и многообразие – Уличното, парковото, градинското, тротоарното, фасадното осветление поради своята лед същност имат много по-дълъг живот от всички осветления внедрявани до днес. Те запазват до много голяма степен и еднакъв интензитет, както и еднаква цветова температура през целия си жизнен цикъл. Едновременно с това те дават и многообразието от цветове, RGB променливост, лесна димируемост и преминаване от една към друга цветна температура, според вашето желание и нуждите на системата.

          Дизайн и практичност – Днешното външно осветление не просто осветява, то украсява нашата жизнена среда. Като се започне от обширния набор на дизайнерски стълбове, глави и окачвания, от огромното разнообразие на височини и ъгли на светене, от антични до свръх модерни дизайнерски решения. Осветлението навлиза не само като система, но и като единно дизайнерско решение съчетаващо наред с традиционните паркови, градински и улични лампи. Вече все по-често се използват и тротоарни, шадраванни, езерни, басейнни, мостови и фасадни осветителни тела. А във всичко това се търси единно решение основано на естетическите и икономични принципи.

Проекти

Summary
Улично, парково и фасадно осветление
Article Name
Улично, парково и фасадно осветление
Description
Икономичност, разнообразе и дизайн от TechnoLED.
Author
Publisher Name
TechnoLED
Publisher Logo